Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 14 2017

6327 9a19 500
Reposted fromdivi divi viapoolun poolun
dziesieciozlotowka
5745 bb7d 500
Reposted fromoutoflove outoflove viapoolun poolun

August 31 2017

dziesieciozlotowka
Wiesz po czym go poznasz? Będziesz przy Nim najlepszą wersją siebie. Nie dlatego, że będziesz chciała pokazać się od najlepszej strony. Nie dlatego, że będziesz udawać kogoś lepszego niż jesteś. Nie, nie dlatego. Będziesz tylko sobą. A ON w Ciebie uwierzy, będzie Cię wspierał i Ci kibicował, i zobaczy w Tobie te wszystkie małe, piękne rzeczy o których istnieniu nawet nie masz pojęcia. I polubi w Tobie nawet te rzeczy, których sama w sobie nie lubisz. To jest miłość, na jaką zasługujesz Matyldo. Bądź z kimś, kto Cię uskrzydla, a nie wdeptuje w ziemię.
— Charlotte Nieszyn Jasińska
dziesieciozlotowka
0636 18f8 500
Reposted frommaliwa maliwa viacallitwhatyouwant callitwhatyouwant

August 30 2017

0284 3eb6 500
Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss vianiezwyykla niezwyykla

August 24 2017

dziesieciozlotowka
8140 7d7f 500
Reposted from0 0 viacoffeebitch coffeebitch
dziesieciozlotowka
Reposted frombaskua baskua viaasylopath asylopath

August 20 2017

dziesieciozlotowka
Chciałbym się jeszcze powłóczyć z Tobą, póki żyjemy i mam Cię obok.
— Koniec Świata

September 14 2017

6327 9a19 500
Reposted fromdivi divi viapoolun poolun
dziesieciozlotowka
5745 bb7d 500
Reposted fromoutoflove outoflove viapoolun poolun

August 31 2017

dziesieciozlotowka
Wiesz po czym go poznasz? Będziesz przy Nim najlepszą wersją siebie. Nie dlatego, że będziesz chciała pokazać się od najlepszej strony. Nie dlatego, że będziesz udawać kogoś lepszego niż jesteś. Nie, nie dlatego. Będziesz tylko sobą. A ON w Ciebie uwierzy, będzie Cię wspierał i Ci kibicował, i zobaczy w Tobie te wszystkie małe, piękne rzeczy o których istnieniu nawet nie masz pojęcia. I polubi w Tobie nawet te rzeczy, których sama w sobie nie lubisz. To jest miłość, na jaką zasługujesz Matyldo. Bądź z kimś, kto Cię uskrzydla, a nie wdeptuje w ziemię.
— Charlotte Nieszyn Jasińska
dziesieciozlotowka
0636 18f8 500
Reposted frommaliwa maliwa viacallitwhatyouwant callitwhatyouwant

August 30 2017

0284 3eb6 500
Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss vianiezwyykla niezwyykla

August 24 2017

dziesieciozlotowka
8140 7d7f 500
Reposted from0 0 viacoffeebitch coffeebitch
dziesieciozlotowka
Reposted frombaskua baskua viaasylopath asylopath

September 14 2017

dziesieciozlotowka
5745 bb7d 500
Reposted fromoutoflove outoflove viapoolun poolun

August 31 2017

dziesieciozlotowka
Wiesz po czym go poznasz? Będziesz przy Nim najlepszą wersją siebie. Nie dlatego, że będziesz chciała pokazać się od najlepszej strony. Nie dlatego, że będziesz udawać kogoś lepszego niż jesteś. Nie, nie dlatego. Będziesz tylko sobą. A ON w Ciebie uwierzy, będzie Cię wspierał i Ci kibicował, i zobaczy w Tobie te wszystkie małe, piękne rzeczy o których istnieniu nawet nie masz pojęcia. I polubi w Tobie nawet te rzeczy, których sama w sobie nie lubisz. To jest miłość, na jaką zasługujesz Matyldo. Bądź z kimś, kto Cię uskrzydla, a nie wdeptuje w ziemię.
— Charlotte Nieszyn Jasińska
dziesieciozlotowka
0636 18f8 500
Reposted frommaliwa maliwa viacallitwhatyouwant callitwhatyouwant

August 30 2017

0284 3eb6 500
Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss vianiezwyykla niezwyykla

August 24 2017

dziesieciozlotowka
8140 7d7f 500
Reposted from0 0 viacoffeebitch coffeebitch
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl