Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 30 2015

dziesieciozlotowka
Nie traktuj siebie tak poważnie. Nikt poza tobą tego nie robi.
— R. Brett - 'Bóg nigdy nie mruga" Lekcja 4
Reposted fromlonelygirl15 lonelygirl15 viaaggape aggape

June 29 2015

dziesieciozlotowka
dziesieciozlotowka
6923 84eb 500
Reposted fromkaramazow karamazow viatransfuzja- transfuzja-
dziesieciozlotowka
Na koniec dnia pozwól sobie odpocząć. Usiądź i pozwól by Twoja dusza delektowała się ciszą, w której objawia się Boża obecność. 
— #25
Reposted fromffina ffina vialoveinadream loveinadream
dziesieciozlotowka
1053 9681 500
Reposted fromsomenonsense somenonsense viatransfuzja- transfuzja-
dziesieciozlotowka
preferuję znajomości przesycone przyjacielskimi obelgami niż nadmierną słodkością
Reposted fromcorin corin viajustanothergirl justanothergirl
dziesieciozlotowka
....w ostatnich chwilach piszę, ostatni list do syna: Niech nosi w sobie Polskę, nad wszystko niech ją ceni, Madonnie z Jasnej Góry niech co dzień hołd oddaje. Do Krzyża niech przywyknie, my krzyżem naznaczeni. Niech co dzień na nim ginie i co dzień zmartwychwstaje..
— Łukasza Cieplińskiego list do syna
Reposted fromlordmichal lordmichal
dziesieciozlotowka

June 25 2015

dziesieciozlotowka
When used bookstores have sales:
image
6511 3c3c
Reposted fromCreamyPuppy CreamyPuppy viatransfuzja- transfuzja-

June 24 2015

dziesieciozlotowka
Zdam to, kurwa!
— w zasadzie dzień egzaminu, 4 minuty po północy
Reposted fromwisniowysad wisniowysad viayoucanfly7 youcanfly7
The sign of intelligence is that you are constantly wondering. Idiots are always dead sure about every damn thing they are doing in their life.
— Vasudev (via neutral)

June 23 2015

dziesieciozlotowka
1565 6903 500
Reposted fromktosiowa ktosiowa viacudoku cudoku
dziesieciozlotowka
6115 c01a
Reposted fromktosiowa ktosiowa viajustanothergirl justanothergirl
dziesieciozlotowka
Nie można tak ciągle liczyć na kogoś, że ten ktoś za ciebie zrobi wszystko, że weźmie za rączkę, poprowadzi na gotowe. Ty sam musisz w siebie uwierzyć, sam próbować, nie oglądać się ciągle na innych. A że trzeba czasami zacisnąć zęby, no, takie już jest życie. Samo nic nie przychodzi, wszystko trzeba zdobywać.
— Marek Hłasko – Wybór opowiadań
Reposted fromnyaako nyaako viatransfuzja- transfuzja-
dziesieciozlotowka
Najlepszym lekarstwem na smutek jest brak czasu. I wyjście z domu.. i herbata. 
Reposted fromSkydelan Skydelan viatransfuzja- transfuzja-
dziesieciozlotowka
Nie wolno mówić “dzień dobry”, jeśli się nie bierze udziału w staraniach o dobry dzień, jeśli się w ogóle w możliwość dobrego dnia nie wierzy
— dobranoc.
Reposted fromzenibyja zenibyja viatransfuzja- transfuzja-
dziesieciozlotowka
2205 6331
Reposted fromnazarena nazarena viatransfuzja- transfuzja-

June 22 2015

7795 62f6
Reposted fromOhsostarryeyed Ohsostarryeyed viaasiek1231 asiek1231
dziesieciozlotowka
Nie mów, że nie masz wystarczająco dużo czasu. Masz dokładnie tyle samo godzin w ciągu dnia, ile mieli Hellen Keler, Ludwik Pasteur, Michał Anioł, Matka Teresa, Leonardo da Vinci, Thomas Jefferson i Albert Einstein.
— H. Jackson Brown Jr.
Reposted fromnewnightmare newnightmare viatransfuzja- transfuzja-
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl