Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 20 2017

dziesieciozlotowka

daintonight: Gifs from Loving Vincent - finally coming out today!!

Reposted fromtediousuncle tediousuncle viaiwantmagic iwantmagic

October 18 2017

dziesieciozlotowka
2660 2cfd 500
Anne. season 1, episode 1
Reposted frommyzone myzone viaszoszana szoszana
6636 5ceb 500
Reposted fromczasem-mi-smutno czasem-mi-smutno viadobby dobby
dziesieciozlotowka
dziesieciozlotowka

October 17 2017

dziesieciozlotowka


Roundscape
dziesieciozlotowka

Miroir (2013), a part of the LaBokoff Project.

Reposted frominsanedreamer insanedreamer viapomsa pomsa

October 13 2017

dziesieciozlotowka
4866 9a2b
Reposted fromspontaniczna spontaniczna viamayamar mayamar
dziesieciozlotowka
4399 9188
Reposted fromVerdeLemon VerdeLemon viahalfinlove halfinlove

September 14 2017

6327 9a19 500
Reposted fromdivi divi viapoolun poolun
dziesieciozlotowka
5745 bb7d 500
Reposted fromoutoflove outoflove viapoolun poolun

August 31 2017

dziesieciozlotowka
Wiesz po czym go poznasz? Będziesz przy Nim najlepszą wersją siebie. Nie dlatego, że będziesz chciała pokazać się od najlepszej strony. Nie dlatego, że będziesz udawać kogoś lepszego niż jesteś. Nie, nie dlatego. Będziesz tylko sobą. A ON w Ciebie uwierzy, będzie Cię wspierał i Ci kibicował, i zobaczy w Tobie te wszystkie małe, piękne rzeczy o których istnieniu nawet nie masz pojęcia. I polubi w Tobie nawet te rzeczy, których sama w sobie nie lubisz. To jest miłość, na jaką zasługujesz Matyldo. Bądź z kimś, kto Cię uskrzydla, a nie wdeptuje w ziemię.
— Charlotte Nieszyn Jasińska
dziesieciozlotowka
0636 18f8 500
Reposted frommaliwa maliwa viacallitwhatyouwant callitwhatyouwant

August 30 2017

0284 3eb6 500
Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss vianiezwyykla niezwyykla

August 24 2017

dziesieciozlotowka
8140 7d7f 500
Reposted from0 0 viacoffeebitch coffeebitch
dziesieciozlotowka
Reposted frombaskua baskua viaasylopath asylopath

August 20 2017

dziesieciozlotowka
Chciałbym się jeszcze powłóczyć z Tobą, póki żyjemy i mam Cię obok.
— Koniec Świata

July 02 2017

dziesieciozlotowka
1984 bookcover by Patrick Pichler & Wolfgang Warzilek

June 15 2017

dziesieciozlotowka
Obowiązkiem rodzica jest wyposażyć swoje dzieci w korzenie i skrzydła.
Reposted fromincentive incentive viacomiendolirica comiendolirica
0496 7d84 500

hannakdraws:

Pine tree study from summer

Reposted fromaudible-smiles audible-smiles viadelein delein
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl